Velkommen til Munch

Hei lærer!

Vi har laget et ferdig opplegg til deg som vi kaller Munch LÆR. Opplegget gir innsikt og kunnskap om Edvard Munchs liv og kunst, og er beregnet på elever fra 13 til 18 år. Det tar omtrent en skoletime å komme gjennom alle oppgavene, og det gjennomføres av elevene på deres mobiltelefoner.

Hele tjenesten er laget av det nasjonale Munch-nettverket. Det er samarbeid mellom destinasjoner på Østlandet som alle spilte en rolle i Edvard Munchs liv. Mer om dette finner du på www.munchinosloregion.com.

Slik fungerer det:
Du er nå på lærer-siden av “Munch Lær”

  1. Aller først registrerer deg med telefonnummeret ditt.
  2. Så setter du opp en økt for den klassen du skal ha.
  3. Når det er gjort, klikker du på “Del”. Du inviterer elevene enten med QR koden eller deler linken med alle elevene. Denne linken slipper alle elevene inn i økten du har opprettet.
  4. På telefonen din kan du etterhvert se at alle elevene registrerer seg og hvor langt de har kommet.
  5. Du bestemmer når økten avsluttes. Om du ønsker kan du få tilsendt en rapport med bilder fra elevenes snapchat på epost.

Elevene blir tatt gjennom seks korte filmer om Edvard Munch, fire flervalgsoppgaver og fire Snapchat-filtere hvor de kan leke med stilarter og referanser til Munch. Snapchat-delen er valgfri, og de elevene som enten ikke har eller ikke ønsker det, kan hoppe over dette. De som benytter seg av filtrene laster opp de bildene de ønsker.

Når alle er ferdige, vil du se dette på din telefon. Du avbryter økten når du ønsker. Når økten er over får du en oversikt over innsendte bilder. De du velger blir inkludert i en oppsummering du vil motta på e-post.

Om du ønsker å benytte videoene fra opplegget vårt separat senere, finner du disse her: https://munchlaer.no/OpplevMunch/

Dersom du blir fort ferdig, har vi laget en Munch Kahoot dere finner linken til på slutten av økten.

Man trenger altså ingen app for å bruke denne tjenesten - og den er gratis. Vær oppmerksom på at når alle skal spille av videoer, vil det kreve noe båndbredde. Er det dårlig dekning eller tregt nett, kan det være en idé å la elever gå sammen i par eller små grupper.

Har du tekniske utfordringer eller spørsmål, kan du sende en epost til techsupport@netron.no

Lykke til!

Initiativtager: Munch-nettverket i Osloregionen

Prosjektansvarlig: Maya Nielsen, prosjektleder for Munch-nettverket

Fagkonsulent: Solfrid Sakkariassen, Munchs Hus, Vestfoldmuseene

Film og animasjon: Netron Film

Teknisk Løsning: Netron Kode

Grafisk design: Page Black

Produsert med støtte fra DnB Sparebankstiftelsen og Munch-kommunene Vågå, Løten, Kragerø, Åsgårdstrand, Ramme, Hvitsten, Moss og Fredrikstad